X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

İŞ BU SÖZLEŞME, WWW.WEBKURUMSAL.COM ÜZERİNDEN SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİR OLUP, İLANEN YAYINLANMAKTADIR, WEB TASARIM HİZMETİ SATIN ALAN  HERKES, ÖNCEDEN BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIR.

1.TARAFLAR
- WebKurumsal Bilişim Teknolojileri, “WebKurumsal” olarak anılacaktır.
- Kullanıcı, Web Kurumsal hizmetlerini kullanan kişi ya da kuruluşu (yani sizi) ifade eder.


2.SÖZLEŞME KONUSU
WebKurumsal Bilişim Teknolojileri tarafından hizmet verilen “Kurumsal Web Tasarım”  yazılımlarının, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre, Kullanıcı tarafından satın alınması ve kullanımının sağlanması.

3.HİZMET TÜRÜ ve ÜCRETİ
Yapılacak olan tüm hizmetlerin fiyat bilgileri güncel olarak www.webkurumsal.com web sitesi üzerinde belirtildiği gibidir ve lisans süreleri sınırsızdır. Lisanslar, tek bir alan adı üzerine tanımlanır ve bu alan adından başka bir alan adında veya alt alan adında kullanılamaz. Kullanıcı, kendisi için uygun gördüğü tasarımlardan herhangi birini tercih edecektir. Verilecek tüm hizmetler ve kurulum türleri ayrıca Ek-A'da belirtilmiştir.

3.1. Sınırsız (Süresiz) Lisans 
Lisansımızda tüm web tasarım yazılımları tek sefer ödeme yapılarak sınırsız(süresiz) olarak satın alınır ve yazılım üzerinde herhangi bir sınırlandırma bulunmaz.

3.2. Lisansın Temin Edilmesi
Lisans temini, www.webkurumsal.com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır ve  işletilmektedir. 

4.LİSANS DEĞİŞİMİ / İPTAL VEYA DEVİR
Lisans temini yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde lisans değişimi, transferi veya iptali yapılmaz. İptal işleminin yapılabilmesi için, WebKurumsal yazılımının kendinden kaynaklı herhangi bir sorun, hata veya problemin olması ve bunun giderilememesi durumu esastır. Yazılım üzerinde bulunmayan herhangi bir özellik, yazılımın eksik, hatalı veya kusurlu olduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, yazılımı satın almadan önce, canlı olarak tasarımların demo sitesini baştan uca incelemek gerektiği takdirde bilgi istemek ve kendisine uygun olup olmadığını teyit etmek ile yükümlüdür. Kullanıcı bunu kabul ve beyan eder.

5.TEKNİK DESTEK HİZMETİ

5.1. Kullanıcı, satın aldığı WebKurumsal web tasarım hizmeti ile ilgili olarak dilediği zaman teknik destek isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı, teknik destek taleplerini www.webkurumsal.com web sitesi üzerinden müşteri girişi sağlayarak “Destek Sistemi” aracılığı ile veya canlı destek üzerinden ilecektir. Bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder. Teknik destek yanıtlanma süreleri, yoğunluk durumuna bağlı olarak ortalama 1 Gün içerisinde yanıt verilir. Kullanıcı bu durumu kabul etmektedir. Teknik destek hizmetleri, web siteye içerik v.b ekleme, yazılımın standart işleyişi ve yaşanacak sorun, hata ve problemler ile ilgilidir. Bunun dışında kalan hususlar destek kapsamında değildir. Web Kurumsal yazılım dosyaları üzerinde uygulanan hatalı ve geçersiz müdahaleler nedeniyle meydana gelen sorunlar, teknik destek kapsamında değerlendirilmez ve webkurumsal.com olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Bu gibi durumlarda teslim edilen son yedekleme yükleme işlemi yapılması sorunu çözebilir.

6.GÜNCELLEMELER
Tüm webkurumsal.com üzerinde yazılımlara zaman zaman güncellemeler ve yeni sürümler uygulanmaktadır. 

7.ÜÇÜNCÜ PARTİ ENTEGRASYONLAR VE APİLER
WebKurumsal web tasarım paketlerinde 3.Parti eklentiler eklenebilir (Whatsapp destek, canlı destek v.s) fakat 3.parti eklenecek eklentilerin uyuşmazlığından webkurumsal sorumlu tutulmaz.

8.SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
WebKurumsal, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

9.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. Webkurumsal.com' da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusu kapsamındadır.

9.2. Web Kurumsal yazılımları, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak kullanılamaz.

10.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

11.TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, webkurumsal.com'un bilinen e-posta adresi (destek@webkurumsal.com) ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 


Powered by WISECP
Top